Velkommen til Åkra kyrkje


Familiegudsteneste 15. oktober kl. 11

Les meir
 

Velkommen til Åkra kyrkje


Familiegudsteneste 15. oktober kl. 11

Les meir

Nr. 2 - 2023


Haustnummeret av felles Kyrkjelydsblad for alle sokna i Kvinnherad kom i september. Bladet kom direkte i postkassen i ein del bygder og låg som innstikk i Grenda tirsdag 19. september. Ta kontakt dersom du ikkje har fått bladet, men ynskjer å lesa det.

Les meir
 

Nr. 2 - 2023


Haustnummeret av felles Kyrkjelydsblad for alle sokna i Kvinnherad kom i september. Bladet kom direkte i postkassen i ein del bygder og låg som innstikk i Grenda tirsdag 19. september. Ta kontakt dersom du ikkje har fått bladet, men ynskjer å lesa det.

Les meir

Sorggrupper


Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.  

Les meir
 

Sorggrupper


Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.  

Les meir

Familiemiddag i kyrkja


Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarbeidar Ingunn Koløy, tilby dette for familiar i kommunen vår.

Les meir
 

Familiemiddag i kyrkja


Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarbeidar Ingunn Koløy, tilby dette for familiar i kommunen vår.

Les meir

Familiegudstenester med utdeling til 4-, 5- og 6-åringar

Velkommen i kyrkja!   Om du fyller 4 år, 5 år eller 6 år dette året er du spesielt invitert!

Les meir

Kyrkjekafé i Valen kyrkje i haust

Føremiddagskafé i Valen kyrkje kvar tredje onsdag i månaden: 20. september, 18. oktober og 15. november.

Les meir

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt ...

Les meir

Barnesang

Velkommen til Barnesong i Gamleskulen på Hatlestrand!

Les meir
Fleire saker

Kalender som viser konsertar o.l. i heile kommunen finn du under KONSERTAR O.L.

Gudstenester i Kvinnherad