Kyrkjekafé i Valen kyrkje i haust


Føremiddagskafé i Valen kyrkje kvar tredje onsdag i månaden: 20. september, 18. oktober og 15. november.

Les meir
 

Kyrkjekafé i Valen kyrkje i haust


Føremiddagskafé i Valen kyrkje kvar tredje onsdag i månaden: 20. september, 18. oktober og 15. november.

Les meir

Dei nye sokneråda


I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt inn i dei ulike sokna i kommunen vår.

Les meir
 

Dei nye sokneråda


I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt inn i dei ulike sokna i kommunen vår.

Les meir

Sorggrupper


Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.  

Les meir
 

Sorggrupper


Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.  

Les meir

Familiemiddag i kyrkja


Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarbeidar Ingunn Koløy, tilby dette for familiar i kommunen vår.

Les meir
 

Familiemiddag i kyrkja


Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarbeidar Ingunn Koløy, tilby dette for familiar i kommunen vår.

Les meir

Familiegudstenester med utdeling til 4-, 5- og 6-åringar

Velkommen i kyrkja!   Om du fyller 4 år, 5 år eller 6 år dette året er du spesielt invitert!

Les meir

Barnesang

Velkommen til Barnesong i Gamleskulen på Hatlestrand!

Les meir

Babysong hausten 2023

Velkommen til Babysong på Rosendalstunet og i Valen kyrkje!

Les meir

Kyrkjeval 2023

10. og 11. september er det kyrkjeval. Dette finn stad på same tid som kommune- og fylkestingvalet. I kyrkjevalet kan ein gi røyster til bi...

Les meir
Fleire saker

Kalender som viser konsertar o.l. i heile kommunen finn du under KONSERTAR O.L.

Gudstenester i Kvinnherad