Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Familiemiddag i kyrkja

Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarb...

Les meir

 

Pinsefeiring og kyrkjekonsert

Åkra bygdalag inviterer til tradisjonstru kyrkjesøndag 1. pinsedag.

Les meir

 

Konsert i Kvinnherad kyrkje

Songarane Kari Malmanger, Mari Askvik og songar og forteljar Kjersti Morland kjem til Kvinnherad kyrkje tirsdag 2. mai kl 19.00.

Les meir

 

TEMAKVELD i Kvinnherad kyrkje

Torsdag 20. april kl. 18.00 "SKOTTEFRUEN" med professor i rettshistorie ved UIO, Jørn Øyrehagen Sunde.

Les meir