Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

Haustkonsert i Uskedal kyrkje

MANDAG 25. november kl.19.00 er du velkommen til å ta turen til Uskedal kyrkje.

Les meir

 

Sørstatsstemning i Eid kyrkje

Folk måtte sitja både i kor, midtgang og stå bak ved inngangen i Eid kyrkje på Halsnøy då Lina Håland, Marit Lindekleiv og AudunTvedten inv...

Les meir

 

Familien Ozolini skuffa ikkje

Smakebitar frå konserten i Valen kyrkje.

Les meir

 

Luther med Latter- forestilling i Valen kyrkje

Valen kyrkje er eit allsidig bygg, og som teatersal viste ho seg faktisk ganske eigna. Aktørar og publikum kom svært nær einannan, og utløy...

Les meir