Born- og unge
Trusopplæring


Borna er viktige i kyrkja vår. Vi ynskjer å gjere vårt for at borna og dei unge skal finne seg til rette i kyrkjelydane våre og bli kjent med kyrkja si.

Visjonen for trusopplæringa i Kvinnherad er "Ei levande kyrkje - i Kvinnherad". Noko som kjenneteiknar det som er levande, er at det er i beveging og aktivitet. Og er det ikkje nettopp dette som kjenneteiknar born og unge: Beveging og aktivitet.

Mykje skal utforskast og mykje skal prøvast. Trusopplæringa i Kvinnherad ynskjer å koma med tiltak som born og unge kan ta aktivt del i, og på det viset setja trua i beveging. Slik kan trusopplæringa vera med å skapa ei levande kyrkje - i Kvinnherad.

Trusopplæring i Kvinnherad

 

Velkomen som konfirmant 2023/24!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les meir

 

Tårnagentar

Velkommen som tårnagent i kyrkja!

Les meir

 

Trusopplærings-gudstenester

Til helga er det mykje som skjer på trusopplæringsfronten i kyrkjene i Kvinnherad, m.a. i kyrkjene i Rosendal, Åkra og på Hatlestrand.

Les meir

 

Babysong hausten 2022

Velkommen til Babysong på Rosendalstunet og i Valen kyrkje. Her finn du datoane.

Les meir

 

Nå kan fleire få tilbud om trusopplæring

Visste du at det er mulig å melde borna dine som trusopplæringsabonnentar (GRATIS) sjølv om ingen av foreldra/føresette står som medlemmar ...

Les meir

 

Babysong-Café

Annakvar veke inviteres det til Babysong-Café i Valen kyrkje (onsdagar). Desse bileta er frå den siste samlinga før jul 2015 i Valen kyrkj...

Les meir

 

Gøy på Ask!

Mykje leik og morro!

Les meir

 

Skaparverket sin dag, Varaldsøy

Gøy i kano!

Les meir

 

BabysongCafe i Eid kyrkje

Les meir

 

Tårnagentane i Uskedal kyrkje

Dyktige tårnagentar vart tilkalla for å løysa mysterium.

Les meir

 

Biblo i Omvikdalen

Stor bygge-aktivitet på skulen.

Les meir

 

Luther-kabaré og Medarbeidarfest

Torsdag 23. mars kjem Ryfylke Livsgnist med humoristisk historiespel til Valen kyrkje.

Les meir

Trusopplæring