Kyrkja Åkra sokn


Åkra kyrkje


Åkra kyrkje ligg i Åkra sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1735. Kyrkja har langplan og 225 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: ukjent. 
 
 

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt ...

Les mer

 

Sorggrupper

Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.  

Les mer

 

Kyrkjeval 2023

10. og 11. september er det kyrkjeval. Dette finn stad på same tid som kommune- og fylkestingvalet. I kyrkjevalet kan ein gi røyster til bi...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2023/24!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Pinsefeiring og kyrkjekonsert

Åkra bygdalag inviterer til tradisjonstru kyrkjesøndag 1. pinsedag.

Les mer

 

Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin

Ved gudstenesta i Domkyrkja i Bergen søndag 16. april vart Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin bispedøme av preses Olav Fykse Tvei...

Les mer

 

Prestevigsling i Husnes kyrkje

Sundag 26. mars vert det ei historisk gudsteneste i Husnes kyrkje. Då kjem Halvor Nordhaug, den nyleg pensjonerte biskopen i Bjørgvin, og v...

Les mer

 

Tårnagentar

Velkommen som tårnagent i kyrkja!

Les mer