Påmelding Familiemiddag Valen kyrkje


Fyll ut felta med informasjon. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Kor mange gjeld påmeldinga? Skriv alder på dei under 18 år. Her kan de og skriva om nokon har noko matallergiar me skal ta omsyn til.
Kva dato gjeld påmeldinga?
31. oktober 2023
28. november 2023