Ledig stilling som organist/kyrkjemusikar


Då ein av organistane våre vert delvis pensjonist, treng vi noko meir ressurs som organist/kyrkjemusikar i Kvinnherad kyrkjelege fellesråd frå oktober.

Vi har difor ledig inntil 30 % stilling som organist/kyrkjemusikar. Stillingsstorleik kan drøftast.

Søknad vert sendt: post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Søknadsfrist 15.06.22

Tilbake