Bøn for konflikten i Ukraina


Heilage, treeinige Gud, du som er kjelda til visdomen, freden og kjærleiken! Saman med kyrkjer i heile verda kjem vi til deg og ber:

Verna folket i Ukraina! Kom med di trøyst til alle dei som er redde og som er i dei krigs- og konfliktramma områda. La dei erfare din kjærleik og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerningar. Til deg kjem vi med vår uro og ber om fred i Europa og verda. Gi leiarane i verda visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingane, redde menneskeliv og finne fredelege løysningar. Jesus Kristus, du som er lys for verda, kom med din fred! Amen

Me vil og ta med ein bønnesong som ligg ute på YouTube. Ein som heiter Johannes på 8 år har laga denne saman med mora si. Følg denne linken for å høyre bøna der han ber for folka både i Ukraina og Russland. 

 

Bønn for Ukraina
Prayer for Ukraina (in Norwegian)

Eg ber for Ukraina
Eg ber om fred
Eg ber for alle folkå
At de ska ha det bra
At de må vera sterke
Og kjenna du er med
Midt i sorg og smerte
Gud, me ber om fred

Gud, eg ber for Russland
Eg ber om fred
Eg ber for alle folkå
At du ska vera med
At alle som bestemme
Ska ombestemma seg
At alle ska ver venna
Gud, me ber om fred.

T/M: Johannes og Elise Aa. Lindtveit
Vokal: Johannes
Kor: Johannes og Rebekka

Tilbake