Årsmeldingar 2020


Her kan du lesa årsmeldingane for 2020 både for fellesrådet og sokneråda i kommunen. 

Nokre sokn har halde årsmøte, medan ein nokre stader har utsett det til hausten. Har du kommentarar eller spørsmål til årsmeldingane tek du kontakt med kyrkjeverja eller leiaren for dei ulike sokneråda.

For å sende mail klikker du på vedkomande sitt namn.

ÅRSMELDINGAR

>>> Kvinnherad kyrkjelege fellesråd
Torstein Aarthun - Mobil: 951 24 964

>>> Fjelberg og Eid sokn
Heidi Emelie Thomassen Sjo - Mobil: 919 95 819

>>> Husnes og Holmedal sokn
Liv Slettemark - Mobil: 970 29 454

>>> Uskedal sokn
Eli Roseth Eik - Mobil: 957 86 228

>>> Kvinnherad sokn
Berta Haugland - Mobil: 970 10 865

>>> Åkra sokn
Oddrun Berge - Mobil: 473 88 224

>>> Ænes sokn
Terje Enes - Mobil: 917 30 025

>>> Varaldsøy sokn
Ingvild Sandvik - Mobil: 986 93 539

>>> Hatlestrand sokn
Tone Boland Johansen - Mobil: 915 68 594

>>> Ølve sokn
Grethe Marion Revne - Mobil: 951 18 345

Tilbake