Velkommen på gudsteneste


Etter ein del veker med avlyste gudstenester har me endeleg igjen mulighet til samlast, men framleis med nokre restriksjonar. Velkommen på gudsteneste søndag 25. april.

Denne helga er det gudsteneste i Husnes kyrkje kl 11.00 og i Eid kyrkje kl 17.30. Gudstenesta i Eid er kun for konfirmantar og foreldre/føresette.

Me vil minne om det som står i smittevernleiaren for kyrkja: "Arrangement skal berre vera for personar frå same kommune."

Pga smittesporing er me pålagd å registrere alle som kjem på gudstenester og andre samlingar i kyrkjene. Ha gjerne med ein lapp der du har skrive ned namn og telefonnr som kan leverast ved inngangen.

Ta godt vare på kvarandre! :-)

Tilbake