Digital Påskesamling og streama gudstenester


Heller ikkje denne påska kan vi feira gudstenester på vanleg måte, men påska er ikkje avlyst. Vi håpar at mange vil feira høgtida i heimane.

Digital Påskesamling

Set av ein times tid og få med deg påsken sin bodskap gjennom ord og tonar. Påskesamlinga som vanlegvis er i Husnes kyrkje langfredag er spelt inn digitalt og vil vera tilgjengeleg på kyrkja si heimeside og Facebook frå skjærtorsdag og gjennom heile påsken. 

>>> LINK til Påskesamling i Husnes kyrkje <<<

Streama gudstenester

Kyrkja i Kvinnherad vil og streame 3 gudstenester, som er tilgjengelige her. 
>> Skjærtorsdag overfører vi frå Kvinnherad kyrkje >>> KLIKK HER <<<
>> Langfredag frå Uskedal kyrkje >>> KLIKK HER <<<

>> Påskedag frå Eid kyrkje >>> KLIKK HER <<<

Sjølv om vi ikkje kan ha fysiske gudstenester, feirar vi gudstenester digitalt og de er invitert til å vera med gjennom internett. Dei lokale prestane, organistane med fleire vil formidla påska sitt innhald i ord og tonar.

Kvar dag i påsken vil det og kome ei musikalsk helsing på Facebook frå kyrkja.  >>>

>>> Vi minner og om at NRK sender fleire gudstenester i løpet av påsken. <<<

I nokre kyrkjer kjem vi til å ha open kyrkje i påska. Der er det mogeleg å koma inn ei stund og tenna eit lys og be, kanskje synga ei salme og høyra ein bibeltekst. Dette gjeld Skjærtorsdag i Hatlestrand og Kvinnherad, og Påskedag i Ølve.

Også i kyrkja vil vi overhalda reglane som gjeld for smittevern, med å bruka antibac på hendene og ha 2 meter avstand mellom kvarandre.

Vi ynskjer alle ein riktig god påske!

Helsing oss i kyrkja i Kvinnherad

Tilbake