Soknerådet i Fjelberg og Eid sokn


Heidi Emelie T. Sjo, leiar (919 95 819)
Gunn Judith Dale
Laila Irene Sjo
Kristin Isdal Eide
Hanne Marie S T Sætre
Mette Eide Hvidevold

Vararepresentantar:
Janicke Eide
Kitty Furseth Tofte
Anita Askeland Jordal
Anne Berit Øvrevik

Tilbake