Dei nye sokneråda


I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt inn i dei ulike sokna i kommunen vår.

Nye sokneråd trer i kraft 1.november 2023. Soknerådet konstituerer seg på første møte. Klikk på dei ulike sokneråda for å sjå kven som kom inn:

Fjelberg og Eid sokn
Husnes og Holmedal sokn
Kvinnherad sokn
Uskedal sokn
Varaldsøy sokn
Ænes sokn
Ølve og Hatlestrand sokn
Åkra sokn

Tilbake