Sorggrupper


Kyrkja i Kvinnherad ynskjer å tilby sorggrupper for vaksne pårørande som har mista ungdom og vaksne etter sjølvmord eller ulykker.
 

Ei sorggruppe er ein møtestad der pårørande kan treffe andre «i liknande situasjon». Prata om det ein har opplevd og den ein har mista, utveksla erfaringar, råd og informasjon om korleis ein kan handtera situasjonen, og ventilera reaksjonar og problem saman med andre som forstår ein. 

Sorggruppa kan verta ein «fristad» der vonde tankar vert anerkjent og får rom, og reaksjonar vert normalisert. Sorggruppa kan også gje livsmot og håp ved at ein ser og høyrer at det er mogeleg å komma vidare i livet etter eit brått dødsfall. 

Oppstart av sorggruppa vert i slutten av oktober 2023, og tanken er i første omgang å møtast 8 gonger. Møta vil vera ein ettermiddag i månaden i Valen kyrkje. 

For meir informasjon, ta kontakt med 
diakonimedarbeidar Ingunn Koløy tlf. 476 22 519 
eller prest Kjersti Brakestad Boge tlf. 952 62 022
Kjersti har erfaring med sorggruppe-arbeid frå si preste-teneste.

PÅMELDING HER >>> 
eller ta kontakt på telefon eller mail.

Påmeldingsfrist seinast fredag 20. oktober.
 

Tilbake