Kyrkjelydens Årsmøte


I løpet av våren vil det verta halda soknemøte/Årsmøte i dei fleste sokna i kommunen vår.

Soknemøtet er eit møte for alle i soknet som har røysterett.

Kyrkjelova § 4.Stemmerett og val:
«Hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 15 år, har kirkelig stemmerett.»

På kyrkjelydens årsmøte legg soknerådet fram årsmelding og rekneskap for soknet og orienterer om arbeidet i soknet. Dette er soknerådet sitt offisielle møte med soknet sine røysteføre medlemmar og eit høve til å ta opp saker som handlar om gudstenesta m.m.

Det vert Årsmøte desse søndagane i fylgjande kyrkjer:

12.2. kl. 11.00 Ænes kyrkje  
12.2. kl. 17.00 Uskedal kyrkje  
19.2. kl. 11.00 Husnes kyrkje (for Husnes, Valen og Holmedal)  
19.2. kl. 15.00 Hatlestrand kyrkje  
5.3. kl. 11.00 Kvinnherad kyrkje  
2.4. kl. 11.00 Eid kyrkje (for Fjelberg og Eid)  
     
     
     

 

Tilbake