Gravferd

Minnelund på Husnes

Husnes gravplass har no fått ein minnelund som lenge har vore etterspurd.     Les meir...

Gravferd

Det er stille i kyrkjerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pyn...   Les meir...

Vedtekter for kyrjegardane

   Les meir...

Ordning med gravlegat og gravstell

I kyrkjegardsvedtektene for Kvinnherad heiter det i § 8    Les meir...

Retningslinjer for fastsetjing av tidspunkt for gravlegging i Kvinnherad kommune

I Forskrifter til gravferdslova: § 12. 1. ledd, står det:    Les meir...

Kyrkjelova og Gravferdslova

Sjå relevante lovar knytta til gravferd her.    Les meir...

Søk etter gravlagte på kyrkjegardane