VED DØDSFALL:

Ta kontakt med Kyrkjekontoret v/ Ingrid Sundal (Tlf. 90 77 61 49) eller Erlingur Nielsson (Tlf. 95 48 50 73), og evt. eit gravferdsbyrå.

Gravferd

Minnelund på Husnes

Husnes gravplass har no fått ein minnelund som lenge har vore etterspurd.     Les meir...

Gravferd

Det er stille i kyrkjerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pyn...   Les meir...

Vedtekter for kyrjegardane

   Les meir...

Ordning med gravlegat og gravstell

I kyrkjegardsvedtektene for Kvinnherad heiter det i § 8    Les meir...

Retningslinjer for fastsetjing av tidspunkt for gravlegging i Kvinnherad kommune

I Forskrifter til gravferdslova: § 12. 1. ledd, står det:    Les meir...

Kyrkjelova og Gravferdslova

Sjå relevante lovar knytta til gravferd her.    Les meir...

Søk etter gravlagte på kyrkjegardane