Kyrkja i Varaldsøy sokn

Varaldsøy kyrkje

Meir informasjon om Varaldsøy kyrkje finn du her.      Les meir...

Utleige

Dersom du ynskjer å leige ei av kyrkjene til t.d. ein konsert e.l. nyttar du fylgjande skjema:
Leige av Varaldsøy kyrkje

Nytt frå Varaldsøy sokn

Konfirmasjonsdatoar 2020

Her finn de datoane for konfirmasjon i 2020    Les meir...

Vel møtt som konfirmant 2018/19!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.    Les meir...

Felles gudsteneste for heile Kvinnherad

Søndag 29. oktober kl. 11.00 vert det felles gudsteneste i Kvinnherad kyrkje. ...   Les meir...

Kva er MI KYRKJE?

I Kvinnherad har me mange flotte kyrkjer, og dei er viktige for oss. Kyrkja i e...   Les meir...

Ja, vi elskar dette vatnet

Konfirmantane i Kvinnherad kommune med innsamling til Kirkens Nødhjelp.    Les meir...

Kyrkjelydens Årsmøte

I løpet av våren vil det verta halda soknemøte/Årsmøte i dei fleste sokna i kom...   Les meir...

Kjære kyrkjelyd

1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringa av Den norske kyrkj...   Les meir...

Dåpskjole til utlån

Det er mellom dei største hendingar i livet når eit nytt barn kjem inn i famili...   Les meir...

Offisiell opning av det nye kyrkjekontoret

Tirsdag 20. september kl 16.00 vert det nye kyrkjekontoret i Kvinnherad offisie...   Les meir...

Kyrkjekoret NORDMADRIGAL

Kvinnherad har ikkje eige kyrkjekor. Det syns kantor Eva Megyesi og mange andre...   Les meir...

Første kantor frå Kvinnherad vigsla

Søndag 29. mai var ein viktig dag for den dugande kantoren vår, Eva Megyesi.    Les meir...

Gøy på gard!

Andreas har det fint på Skaparverket sin dag i Ølve.    Les meir...

Fasteaksjonen i Kvinnherad

   Les meir...

I kriser er vatn kritisk!

Konfirmantane i Kvinnherad kommune med innsamling til Kirkens Nødhjelp.    Les meir...

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 14. september var det òg val av nytt sok...   Les meir...

Soknerådet

Ann Kristin Næss (leiar) 97546719
Torbjørg Øye
Haktor P. Aakre
Kjell Lutro
Randi Haukenes
Marianne Skjelnes

Vara:

Bodil Våge
Henny Svindland Skjelnes
Hans Gerhard Gjuvsland
Olga Helene Ask

Kalender for Varaldsøy sokn