Kyrkjene i Husnes og Holmedal sokn

Holmedal kyrkje

Meir informasjon om Holmedal kyrkje finn du her.    Les meir...

Husnes kyrkje

Meir informasjon om Husnes kyrkje finn du her.    Les meir...

Valen kyrkje

Meir informasjon om Valen kyrkje finn du her.    Les meir...

Utleige

Dersom du ynskjer å leige ei av kyrkjene til t.d. ein konsert e.l. nyttar du fylgjande skjema:
Leige av Holmedal kyrkje      Leige av Husnes kyrkje      Leige av Valen kyrkje

Nytt frå Husnes og Holmedal sokn

Luther-kabaré og Medarbeidarfest

Torsdag 23. mars kjem Ryfylke Livsgnist med humoristisk historiespel til Valen ...   Les mer...

SOLVEIG LEITHAUG MED KONSERT I VALEN KYRKJE

Andre torsdagen i mars, blir det fint besøk frå «over there», i Valen kyrkje. ...   Les mer...

Kyrkjelydens Årsmøte

I løpet av våren vil det verta halda soknemøte/Årsmøte i dei fleste sokna i kom...   Les mer...

Kjære kyrkjelyd

1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringa av Den norske kyrkj...   Les mer...

Julevandring

Også i år fekk barnehagane i området vårt vera med på ei heilt spesiell Julevan...   Les mer...

Ramma rundt jula fungerer like fint med palmer som med gran!

I mai tok Reidar Ådnanes til som sokneprest i Husnes og Holmedal sokn. Han har ...   Les mer...

Dåpskjole til utlån

Det er mellom dei største hendingar i livet når eit nytt barn kjem inn i famili...   Les mer...

Kvinneforum i Valen kyrkje

Torsdag 27. oktober kl. 19.00 er du velkommen på Kvinneforum i Valen kyrkje.    Les mer...

Offisiell opning av det nye kyrkjekontoret

Tirsdag 20. september kl 16.00 vert det nye kyrkjekontoret i Kvinnherad offisie...   Les mer...

BabysongCafe

Annakvar veke inviteres det til BabysongCafe i Valen kyrkje (onsdagar) og i Ei...   Les mer...

Kyrkjekoret NORDMADRIGAL

Kvinnherad har ikkje eige kyrkjekor. Det syns kantor Eva Megyesi og mange andre...   Les mer...

Første kantor frå Kvinnherad vigsla

Søndag 29. mai var ein viktig dag for den dugande kantoren vår, Eva Megyesi.    Les mer...

Gamaldags kyrkjesundag

Soknerådet og Utåker Bygdalag må seie seg strålande nøgde med søndagens arrange...   Les mer...

Gamaldags kyrkjesundag

Også i år vert det "Gamaldags kyrkjesundag" på den gamle kyrkjestaden i Holmeda...   Les mer...

Gudsteneste på Varhaugselet

Tradisjonen tru vart det også denne våren arrangert «Haldormesse» ved Varhaugse...   Les mer...

Innsetjing av ny sokneprest i Husnes og Holmedal

Søndag 29. mai var ein gledens dag i Husnes kyrkje.    Les mer...

Soknerådet

Torstein Aarthun (Leiar) 95124964
Einar Oppedal
Ståle Schille
Kjersti Løseth
Marit Alfarnes Bergseth
Cort Holtermann
Hilde Karin Egset Teigen
Åsa Gjerde Røssland

Vara:

Kari Marie Thorkildsen
Laila Eiren Bjelland Broks
Kristi Melkeraaen Stråbø
Leiv Håkon Kaldestad
Selma Andrea Ynnesdal

Kalender for Husnes og Holmedal sokn