18.08.2018: 1 Kor 12,27-31

27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. ...


Kilde: www.bibel.no