20.10.2018: 1 Joh 3,7-11

7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. ...


Kilde: www.bibel.no