Tilsette (i alfabetisk rekkyfylgje)

Om oss

Felles kyrkjekontor for heile kommunen

Kvinnherad Kyrkjelege Fellesråd vedtok 19. mars å byggja felles kyrkjekontor for heile kommunen og at kontoret skal byggjast ved sida av Valen kyrkje.

Les meir...

Den nye kyrkjevergen

Erlingur Nielsson, eller Elli som han og likar å bli kalla, er 52 år og kjem frå Island. 

Les meir...

Kvinnherad Kyrkjelege Fellesråd

Fellesrådet legg tilhøva til rette og hjelper til med å organisere arbeidet i kyrkja lokalt på ein best mogleg måte.

Les meir...

Ny einingsleiar for trusopplæring

I 2012 fekk Sunnhordland prosti tildelt statlege midlar gjennom trusopplæringsreformen. August same året vart Berta Haugland tilsett som Kyrkjelydspedagog. Ho vart einingsleiar for trusopplæringa i Kvinnherad, og har hatt hovudansvaret for utarbeidinga av den lokale trusopplæringsplanen «Ei levande kyrkje – i Kvinnherad».

Les meir...

Innsetjing av ny sokneprest i Husnes og Holmedal

Søndag 29. mai var ein gledens dag i Husnes kyrkje.

Les meir...

Kjære kyrkjelyd

1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringa av Den norske kyrkja sidan reformasjonen.

Les meir...

Biskopen kjem

VISITAS heiter det visst. Siste veka i september vert ei viktig veke for kyrkjelydane i kommunen vår. Då kjem biskop Halvor Nordhaug og besøkjer, eller «visiterer», kyrkja i Kvinnherad. Visitasen er frå måndag 24. til torsdag 27. september + søndag 30. september med visitasgudsteneste, visitasføredrag og kyrkjekaffi.

Les meir...