STILLING LEDIG som sokneprest

STILLING LEDIG som sokneprest

Sokneprest i Sunnhordland prosti med Kvinnherad, Ænes, Åkra, Ølve, Hatlestrand og Varaldsøy sokn som tenestestad.

Vi søkjer ein prest som kan vera ein synleg og viktig del av lokalsamfunnet vårt. 
I 2016 vart det bygd eit nytt, fint felles kyrkjekontor på Valen for alle sokna i Kvinnherad kommune. Her er kontor for kyrkjeverje, dei fire sokneprestane i kommunen, kantor/organistar, trusopplærarar og kontormedarbeidarar. Felles kyrkjekontor er viktig for å utvikla vidare samarbeidet mellom dei kyrkjeleg tilsette i fellesrådsområdet. Dei tilsette samlast til regelmessige møte og sokneprestane samarbeider om prestetenesta, og vi ynskjer den nye soknepresten velkommen i dette samarbeidet. Soknepresten har også tilgang til eige kontor på rådhuset i Rosendal. 

Heile utlysingsteksten finn du HER.


Del denne artikkel på e-post