Årsmøte/områdestemne for NMS

Årsmøte/områdestemne for NMS

NMS si misjonsforeining i Rosendal tek imot årsmøte/områdestemne dette året.

Områdestemnet er lagt til Kvinnherad kyrkje og Rosendal bedehus.

Talarar: Jostein og Gerd Marie Ådna, henholdsvis professor og førsteamanuensis ved VID Misjonshøgskolen i Stavanger.

   

Program

Sundag 27. august
Kl.11.00:  Gudsteneste i Kvinnherad kyrkje
                Talar: Jostein Ådna
                Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap
Kl. 13.00: Middag i Rosendal bedehus
Kl. 14.30: Årsmøte i Rosendal bedehus
Kl. 16.30: Misjonsfest i Rosendal bedehus
                Talar Jostein Ådna
                Gerd Marie Ådna fortel frå Egypt
                Song. Misjonsoffer

Påmelding innan 22.august 
til Aslaug Hellesøy på mobiltlf.: 995 18 579 og Berta Haugland på mobiltlf.: 970 10 865.
Middag kr. 150,-


 

Del denne artikkel på e-post