6 år og skulestart!

6 år og skulestart!

Kjenner du nokon som fyller 6 år i år, og skal byrja på skulen?   

Skulestart er ei viktig hending i familien, både for born og vaksne. Vi ynskjer at skuletida skal vera god for borna, at dei skal veksa og trivast. Skulestartmarkering i kyrkja  er eit tilbod til alle. Vi ynskjer å setja fokus på at borna er heilt 1. klasses og at Gud bryr seg om deira kvardag.                                                                                  

Vi har desse skulestart-gudstenestene:

Valen kyrkje tysdag 29. aug. kl.1730

Eid kyrkje søndag 17. sept. kl.1100

Kvinnherad kyrkje søndag 24. sept. kl.1100

 

I tillegg vert det utdeling av bøker i følgjande kyrkjer:

Familie-gudsteneste

Åkra kyrkje

søndag

24. september

kl 14

Tårnagent-gudsteneste

Varaldsøy kyrkje

søndag

1. oktober

kl 11

Familie-gudsteneste

Uskedal kyrkje

søndag

1. oktober

kl 17

Familie-gudsteneste

Hatlestrand kyrkje

søndag

22. oktober

kl.15

Familie-gudsteneste

Ænes kyrkje

søndag

12. november

kl.15

 

Dersom du ikkje har høve til å koma på ei av gudstenestene, kan du likevel få boka ved å ta kontakt med
Kyrkjekontoret i Kvinnherad, Sentralbord: 53 48 27 40

    

VELKOMMEN!                         

 


 

Del denne artikkel på e-post