Babysong i Rosendal

Babysong i Rosendal

Har du baby?

Anna kvar torsdag kl.11 vert det babysong i Rosendal Bedehus. Her er alle babyar frå 0- 12 månader velkommen saman med ein eller fleire vaksne. Ei babysongstund inneheld song, dans, rytme og trall. Fokuset er å nytte den stemma ein har, den stemma barnet kjenner. Ein treng ikkje vere songstjerne for å vere med! Etter kvar 30-40 minutt med musikk og trall får vi noko godt å ete, kaffi og te.  Babysong er del av trusopplæringa i Den Norske Kyrkja. Alle både i og utanfor kyrkja er hjarteleg velkommen. 

Rosendal Bedehus kl.11

2. og 16. februar, 16. og 30. mars, 27. april


Del denne artikkel på e-post