KODE B

KODE B

Fredag 25. januar kan alle 11-åringar vera med på Kode B.

Gjennom Kode B kan 11-åringane lære Bibelen å kjenne, og dei kan få sjå at dette er ei rik og spanande bok som har betydning for livet. I fjor var ca førti 5. klassingar frå heile kommunen samla i Valen kyrkje til eit allsidig opplegg med song, leik, tema-samlingar og mat. Det er gratis å delta. Programmet varer frå kl.9-15. Kyrkja opnar dørene kl.8 og er open til kl.1530 for dei som treng det.

Ta med høvelege klede til å vera ute i og godt humør!


 

Del denne artikkel på e-post