KODE B

KODE B

Mandag 29. januar kan alle 11-åringar vera med på Kode B.

Gjennom Kode B kan 11-åringane lære Bibelen å kjenne, og dei kan få sjå at dette er ei rik og spanande bok som har betydning for livet. I fjor var ca tretti 5. klassingar frå heile kommunen samla i Valen kyrkje til eit allsidig opplegg med song, leik, tema-samlingar og mat. Det er gratis å delta. Programmet varer frå kl.9-15. Kyrkja opnar dørene kl.8 og er open til kl.16 for dei som treng det.


 

Del denne artikkel på e-post