• KODE B
  • Utfordringane etter visitasen
  • STILLING LEDIG som sokneprest
  • Avskjedskonsert for Lina Håland
  • Jørn øyrehagen Sunde om nestkjærleik
  • Ei innhaldsrik veke saman med biskopen
  • Tid for 2   ---   Ny dato: 18. - 20. januar 2019
  • Biskopen kjem
  • Konfirmasjonsdatoar 2020

Ved dødsfall:

Ta kontakt med Kyrkjekontoret v/ Ingrid Sundal (Tlf. 90 77 61 49) eller Erlingur Nielsson (Tlf. 95 48 50 73), og evt. eit gravferdsbyrå.

Kalender

Her er ein oversikt over gudstenester i tida framover. Trykk på ei og ei gudsteneste for å vise meir detaljar.

Les meir om ...

KODE B

Fredag 25. januar kan alle 11-åringar vera med på Kode B.    Les meir...

Utfordringane etter visitasen

Kva hender når biskopen er reist heim?    Les meir...

STILLING LEDIG som sokneprest

Sokneprest i Sunnhordland prosti med Uskedal sokn og sokna i Kvinnherad som ten...   Les meir...

Avskjedskonsert for Lina Håland

Gospelkoret Abraham vil lørdag 17. november halda ein forrykande konsert kl. 19...   Les meir...

Konsert med Sveinung Hølmebakk

Laurdag 3. november får vi storfint besøk i Valen kyrkje.    Les meir...

Jørn øyrehagen Sunde om nestkjærleik

Søndag 11. november kl 19.30 kjem Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistor...   Les meir...

Ei innhaldsrik veke saman med biskopen

Biskopen kom, såg, lytta, snakka, drøfta og gav råd.    Les meir...

BIBELREISEN i Uskedal kyrkje

Torsdag 4. oktober kl. 19.00 kjem soknepresten i Etne, Per Hjemdal, til Uskedal...   Les meir...

Tid for 2 --- Ny dato: 18. - 20. januar 2019

Samlivshelga som skulle vore i Rosendal 21.-23. september vert utsett til helga...   Les meir...

Biskopen kjem

VISITAS heiter det visst. Siste veka i september vert ei viktig veke for kyrkj...   Les meir...

Babysong-Café

Annakvar veke inviteres det til Babysong-Café i Valen kyrkje (onsdagar). Desse...   Les meir...

Friluftsgudsteneste og ny informasjonstavle

Søndag 17. juni var det friluftsgudsteneste/gamaldags kyrkjesundag på den gamle...   Les meir...

Internasjonal gudsteneste med dåp, gospel og Indiabesøk

Ei internasjonal gudsteneste, der teksten for dagen vart lesen på engelsk av Ef...   Les meir...

Fellesgudsteneste på Varaldsøy

Søndag 27. mai var det fellesgudsteneste for heile kommmunen i Varaldsøy kyrkje...   Les meir...

Fjelbergstemne 2. pinsedag

Fjelberg og Eid sokn, i samarbeid med Misjonsalliansen, inviterte og i år til  ...   Les meir...

Fjellgudsteneste på Vardhaugselet

Laurdag 19. mai kunne sokneprest Reidar Ådnanes ynskja velkommen til gudstenest...   Les meir...

Friluftsgudsteneste og avduking av informasjonstavle

I fleire år har bygdalaget og soknerådet saman arrangert «Gamaldags kyrkjesund...   Les meir...

India-besøk til Uskedalen

15. til 17. juni kjem ekteparet Effi og Mary frå India på besøk til Uskedal kyr...   Les meir...

Kystpilegrimsleia opnar – ver med på den historiske fest-ferda!

Halsnøy Kloster, onsdag 6. juni kl. 17.30.    Les meir...

Bjørgvin bispedøme 950 år

Sundag 8. juli feirar Bjørgvin bispedøme 950 år med ei festgudsteneste på Selj...   Les meir...

FLEIRE ARTIKLAR >>>

FACEBOOK

Dagens bibelord